Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์
ผู้เช้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

counter free


Responsive image
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๓ ตำบล... (31 ก.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (30 ก.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมถนนและป้ายจราจร โดยวิธีเ... (22 ก.ค. 2563)  
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบ... (17 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ... (10 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ... (10 ก.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (10 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร โ... (03 ก.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาย... (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเ... (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม โดยวิธีเฉพาะเ... (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สารสำหรับ... (29 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้ลำโพงแบบมีเครื่องขยายในตัว กองช่าง องค์กา... (22 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ บริเวณ... (16 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางล้อรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง ๖๘๔๕ สมุทรสงค... (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำอเนกประสงค์และอุปกรณ์ส่วนควบ องค์การบริ... (11 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าและตัวตั้งเวลาเปิด-ปิ... (11 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับทำชั้นเก็บของ กองช่างองค์การบริหา... (09 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ... (25 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมแผ่นปูนปูทางเดินและสะพานสองหัว บ้านหมู... (20 พ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง... (01 ม.ค. 2563)  

จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตซอลต้... (03 ธ.ค. 2562)  

โครงการเรื่องดีดีของยี่สา... (18 เม.ย. 2560)  

โครงการจัดงานประเพณีวันสง... (18 เม.ย. 2560)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (18 เม.ย. 2560)

อบต ยี่สาร ร่วมกับกำนัน ผ... (29 มี.ค. 2560)

ผช.ผบ.ตร.ที่ปรึกษา(สบ.10)... (10 มี.ค. 2560)

โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน... (09 มี.ค. 2560)

ปล่อยพันธ์ุลูกกุ้งแชบ๊วย (08 มี.ค. 2560)

ประกาศ คู่มือประชาชนอบต.... (13 ต.ค. 2558)

ประกาศ คู่มือประชาชนอบต.... (13 ต.ค. 2558)

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน... (20 พ.ค. 2558)

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน... (20 พ.ค. 2558)

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน... (20 พ.ค. 2558)

โครงการส่งเสริมการจัดการข... (07 มิ.ย. 2557)

โครงการมัคคุเทศก์น้อยปี 5... (07 มิ.ย. 2557)

โครงการลดพลังงานไฟฟ้าในตำ... (04 เม.ย. 2557)

วันเด็กแห่งชาติปี 57 (03 เม.ย. 2557)

โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงส... (12 ต.ค. 2555)

วันเกิดนายกเลี้ยงอาหารเด็... (22 ส.ค. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณศาลาอเนกประสงค์... (31 ก.ค. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.บริเวณศาลาอเนกประสงค์ริมถนนสาธารณะห... (29 ก.ค. 2563)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (23 ก.ค. 2563)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2563 (31 พ.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2563 (30 เม.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2563 (31 มี.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (29 ก.พ. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2563 (31 ม.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2562 (31 ธ.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2562 (30 พ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2562 (31 ต.ค. 2562)
ประกาศแผนจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (02 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่า... (09 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการวางท... (02 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร หมู่ที่ 3... (03 ม.ค. 2561)
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา (22 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การเปิดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (02 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการค... (04 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน... (12 ก.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล... (12 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th